Trang chủ Thẻ Mở thẻ sang – Hoàn tiền cực chất cùng thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate

Mở thẻ sang – Hoàn tiền cực chất cùng thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate

23/04/2024

Nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp quốc tế khi sử dụng Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate, LPBank triển khai Chương trình ưu đãi đặc quyền vô cùng hấp dẫn “Mở thẻ sang – Hoàn tiền cực chất”.

1. Đối tượng khách hàng

– Tất cả các khách hàng cá nhân mở và/hoặc sử dụng Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate đáp ứng đủ điều kiện của chương trình.

2. Thời gian triển khai

– Từ ngày 02/05/2024 đến hết ngày 30/07/2024

3. Cơ cấu giải thưởng

4. Chi tiết chương trình ưu đãi

a. Ưu đãi 01: Ưu đãi hoàn tiền cho Khách hàng mở mới Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate.

– Hoàn 1.000.000 VND cho khách hàng kích hoạt Thẻ & chi tiêu lũy kế từ 5.000.000 VND trong thời gian 45 ngày kể từ ngày kích hoạt Thẻ chính.

– Ưu đãi dành cho 450 Khách hàng đầu tiên kích hoạt Thẻ chính và đạt điều kiện chi tiêu sớm nhất mỗi đợt.

– Chương trình sẽ bao gồm 03 đợt, mỗi đợt sẽ kéo dài 30 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai Chương trình.

– Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi duy nhất 01 lần trong toàn bộ thời gian triển khai Chương trình.

– Thời gian chốt dữ liệu của Chương trình:

b. Ưu đãi 02: Ưu đãi dành cho Khách hàng chi tiêu Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate.

– Ưu đãi dành cho các Khách hàng đầu tiên chi tiêu đạt điều kiện trong mỗi đợt.

+ Tặng 500.000 VNĐ cho 300 Khách hàng có doanh số chi tiêu Thẻ tín dụng đạt 10.000.000 VNĐ sớm nhất mỗi đợt.

+ Chương trình sẽ bao gồm 03 đợt, mỗi đợt sẽ kéo dài 30 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai Chương trình.

+ Thời gian của Chương trình:

  • Đợt 1: Từ 02/05/2024 – 31/05/2024.
  • Đợt 2: Từ 01/06/2024 – 30/06/2024.
  • Đợt 3: Từ 01/07/2024 – 30/07/2024.

+ Mỗi Khách hàng được hưởng ưu đãi tối đa 02 lần trong toàn bộ thời gian triển khai Chương trình.

(*) Trường hợp có nhiều Khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện giao dịch hợp lệ thì sẽ tiếp tục xét các điều kiện theo thứ tự sau:

  • Khách hàng có tổng doanh số giao dịch chi tiêu Thẻ tín dụng cao nhất.
  • Khách hàng có tổng số lượng giao dịch thanh toán hợp lệ nhiều nhất.

– Ưu đãi dành cho Khách hàng có doanh số chi tiêu Thẻ tín dụng cao nhất trong toàn bộ thời gian triển khai Chương trình.

  • Tặng 01 chuyến du lịch Hawaii trị giá 95.000.000 VNĐ cho Khách hàng có doanh số chi tiêu Thẻ tín dụng hợp lệ cao nhất trong toàn bộ thời gian triển khai Chương trình.

(*) Trường hợp có nhiều Khách hàng cùng thỏa mãn điều kiện giao dịch hợp lệ thì sẽ tiếp tục xét các điều kiện theo thứ tự sau:

  • Khách hàng có tổng doanh số giao dịch chi tiêu Thẻ tín dụng đạt điều kiện sớm nhất.
  • Khách hàng có tổng số lượng giao dịch thanh toán hợp lệ nhiều nhất.

c. Ưu đãi 03: Ưu đãi dành cho hội viên Khách hàng cá nhân ưu tiên của LPBank khi mở Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate.

– Miễn phí thường niên năm đầu khi phát hành Thẻ tín dụng LPBank JCB Ultimate cho Khách hàng là hội viên Khách hàng cá nhân ưu tiên của LPBank thuộc phân hạng: Diamond, Platinum, Gold, Titan.

– Điều kiện Hội viên Khách hàng cá nhân ưu tiên được quy định tại Quy định số 5181/2024/QĐ-LPBank.KHCN ban hành ngày 13/03/2024.

d. Ưu đãi 04: Tặng Thẻ LPBank JCB Ultimate cho Chủ Thẻ tín dụng LPBank JCB Platinum.

– Miễn phí thường niên năm đầu cho Chủ Thẻ tín dụng LPBank JCB Platinum khi nâng hạng lên Thẻ LPBank JCB Ultimate.

– Áp dụng cho các Khách hàng đang sở hữu Thẻ LPBank JCB Platinum phát hành trước ngày 25/03/2024 và đủ điều kiện để phát hành Thẻ LPBank JCB Ultimate theo quy định của LPBank.

– Thẻ tín dụng đủ điều kiện tham gia Chương trình là Thẻ đang hoạt động có hạn mức tối thiểu 150.000.000 VNĐ và không phát sinh nợ nhóm 2, không chậm trả từ 10 ngày trở lên tại thời điểm nâng hạng và không chậm trả từ 91 ngày trở lên trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nâng hạng Thẻ tại Ngân hàng và các TCTD khác.

5. Các điều kiện khác của chương trình: tại đây

6. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch của LPBank gần nhất trên toàn quốc hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1800 577 758 (miễn phí)/ 024 62 668 668

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *