Trang chủ Thẻ Mở thẻ tín dụng LPBank JCB – Hoàn tiền siêu đã đến 1 triệu đồng

Mở thẻ tín dụng LPBank JCB – Hoàn tiền siêu đã đến 1 triệu đồng

14/12/2023

Mở thẻ tín dụng LPBank JCB và tận hưởng mùa mua sắm, lễ hội sôi động cùng chương trình ưu đãi hoàn tiền đến 1 triệu đồng”, áp dụng từ ngày 15/12/2023 đến 15/05/2024.

Chi tiết chương trình ưu đãi như sau:

1. Nội dung ưu đãi:

a) Hoàn 1.000.000 VNĐ cho các khách hàng có tổng doanh số chi tiêu lũy kế tối thiểu từ 5.000.000 VNĐ trở lên trong vòng 45 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công trong thời gian triển khai chương trình.

b) Hoàn 300.000 VNĐ cho các khách hàng có tổng doanh số chi tiêu lũy kế tối thiểu từ 1.000.000 VNĐ trở lên, trong vòng 45 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công trong thời gian triển khai chương trình.

c) Điều kiện: Thẻ đủ điều kiện nhận thưởng là thẻ phải được kích hoạt trong thời gian từ ngày 15/12/2023 đến hết 31/03/2024 và chia thành 4 giai đoạn.

d) Chỉ ghi nhận doanh số giao dịch với các giao dịch qua POS, Ecom đã được báo nợ tại ngày chốt dữ liệu theo kỳ (không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt tại ATM)

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/12/2023 đến 15/05/2024 hoặc đến khi hết Ngân sách chương trình (tùy theo điều kiện nào đến trước).

3. Đối tượng áp dụng:

a) Khách hàng kích hoạt Thẻ tín dụng LPBank JCB trong thời gian triển khai chương trình và có phát sinh chi tiêu. Chỉ áp dụng đối với thẻ chính kích hoạt mới, không áp dụng đối với thẻ Phụ. Không áp dụng đối với khách hàng cũ đóng thẻ và phát hành lại, kích hoạt thẻ.

b) Khách hàng đã được hưởng khuyến mại của chương trình, sau đó đóng thẻ và phát hành kích hoạt thẻ mới sẽ không được tham gia chương trình.

4. Giới hạn lượt ưu đãi:

a) Mỗi Thẻ chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 01 lần trong suốt thời gian triển khai chương trình và hoàn theo mức ưu đãi cao nhất thẻ đạt được.

b) Trong trường hợp số lượng khách hàng được hưởng khuyến mại theo tháng vượt quá số lượng tối đa của tháng đó, thì khách hàng nào có phát sinh giao dịch lũy kế đủ theo điều kiện trước trong thời gian khuyến mại trước sẽ được ưu tiên được hưởng khuyến mại. Cho đến khi hết số lượng ưu đãi của tháng đó, các khách hàng sau sẽ không được hưởng khuyến mại.

c) Nếu số lượt khuyến mại của tháng chưa được sử dụng hết do không đủ số lượng khách hàng đủ điều kiện được hưởng khuyến mại, thì số lượt khuyến mại chưa sử dụng của tháng đó sẽ được chuyển sang để bổ sung thêm cho tổng số lượt ưu đãi của các tháng tiếp theo, theo loại ưu đãi tương ứng.

d) Số lượt ưu đãi/tháng sẽ được tính theo chu kỳ thời gian tròn tháng kể từ thời điểm triển khai chương trình.

e) Trong vòng 45 ngày của kỳ sau khi tổng hợp dữ liệu của mỗi chu kỳ tháng, LPBank sẽ thực hiện trả thưởng cho các khách hàng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi của chương trình vào thẻ tín dụng của khách hàng

f) LPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện các thủ tục trao giải thưởng. LPbank sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mãi.

g) LPBank chỉ chi thưởng đối với những Thẻ tín dụng chưa đóng tại thời điểm chi thưởng.

h) Sau 30 ngày kể từ ngày trả thưởng của kỳ tương ứng, LPbank không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về việc trúng thưởng.

i) Tổng số lượt ưu đãi:

– Tổng số lượt ưu đãi hoàn 1.000.000 VNĐ trong Chương trình: 80 lượt/giai đoạn; 320 lượt/Chương trình.

– Tổng số lượt ưu đãi hoàn 300.000 VNĐ trong Chương trình: 465 lượt/giai đoạn; 1.860 lượt/Chương trình.

5. Thông tin liên hệ: 

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi, Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch của LPBank gần nhất trên toàn quốc hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1800 577 758 (miễn phí)/ 024 62 668 668.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi

Nhập dãy số bên dưới *