28/06/2024

28/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Quyển thuê […]
24/06/2024

24/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc […]
06/05/2024

06-5-2024: Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Nghệ An

LPBank – Chi nhánh Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe […]