12/06/2024

12/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô […]