17/06/2024

LPBank chính thức trở thành 1 trong 4 ngân hàng có tên trên ứng dụng VNeID cho phép công dân liên kết tài khoản hưởng trợ cấp an sinh xã hội

– LPBank vừa chính thức trở thành 1 trong 4 ngân hàng có tên trong danh sách người dân có thể đăng ký liên kết tài […]
25/04/2024

LPBank thông báo lãi suất áp dụng trong tháng

LPBank trân trọng thông báo về lãi suất áp dụng trong tháng, cụ thể như sau: – Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân các […]
29/03/2024

LPBank thông báo lãi suất áp dụng trong tháng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo lãi suất áp dụng trong tháng, cụ thể như sau: – Lãi suất cho vay ngắn hạn […]