Trang chủ Thẻ Rộn ràng năm mới – Sắm tết thả ga

Rộn ràng năm mới – Sắm tết thả ga

17/12/2020

Tới Siêu thị điện máy Nguyễn Kim ngay nhận lì xì từ LienVietPostBank và NAPAS lên đến 500.000 VND.

1.Tên chương trình: Rộn ràng năm mới – Sắm tết Thả ga – NAPAS lì xì lên đến 500.000 đồng.

2.Thời gian áp dụng: từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 30/01/2021 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy thuộc thời điểm nào đến trước (chương trình đã hết ngân sách vào 22h ngày 26/12/2020)

3.Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng Thẻ nội địa LienVietPostBank NAPAS

4.Phạm vi áp dụng: Toàn bộ quầy thanh toán đã lắp đặt Máy POS tại hệ thống các cửa hàng của NGUYENKIM toàn quốc.

5.Nội dung ưu đãi: Giảm 10% giá trị giao dịch (thanh toán cho 01 hóa đơn), tối đa 500.000 đồng cho mỗi các giao dịch từ 3.000.000 đồng thanh toán bằng thẻ nội địa LienVietPostBank NAPAS qua máy POS tại hệ thống các cửa hàng của NGUYENKIM trong thời gian áp dụng Chương trình.

6.Điều kiện áp dụng của Chương trình

–   Khách hàng hợp lệ là các Khách hàng giao dịch thành công qua POS tại hệ thống các cửa hàng của NGUYENKIM bằng Thẻ nội địa NAPAS do LienVietPostBank phát hành, có số thẻ bắt đầu bằng 9704 và thỏa mãn điều kiện khác của Chương trình.

–   Chương trình chỉ áp dụng cho giao dịch Thẻ LienVietPostBank NAPAS thanh toán thành công qua Máy POS có giá trị hóa đơn tối thiểu từ 3.000.000 VND trên một giao dịch bởi các Khách hàng hợp lệ tại quầy thanh toán của NGUYENKIM.

–  Chương trình khuyến mại này được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của NGUYENKIM.

–  Mỗi Khách hàng tương ứng với 01 thẻ LienVietPostBank NAPAS tại cùng một thời điểm thực hiện Giao dịch trong thời gian áp dụng Chương trình sẽ chỉ được nhận 01 lần giảm giá cho giao dịch đã được thực hiện phù hợp với điều kiện của Chương trình.

7. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp trên đơn hàng cho Khách hàng thực hiện giao dịch Thẻ LienVietPostBank NAPAS thành công và đáp ứng điều kiện áp dụng của Chương trình.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi


Tôi là *: Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *