Trang chủ Tài sản khu vực 02-02-2024: Thông báo rao bán tài sản bảo đảm tại tỉnh Khánh Hòa

02-02-2024: Thông báo rao bán tài sản bảo đảm tại tỉnh Khánh Hòa

02/02/2024

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) – Chi nhánh Khánh Hòa rao bán tài sản bảo đảm tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Trọng Việt và Dương Đức Vũ để thu hồi nợ vay, chi tiết cụ thể như sau:

  1. 1. Tài sản:

– Tài sản của khách hàng Dương Đức Vũ:

+ Tài sản bảo đảm cho khoản vay là Nhà và đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 706595, số vào sổ cấp GCN số: CS00542 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/08/2019 cho ông Lê Văn Tuấn, chỉnh lý sang tên cho ông Dương Đức Vũ ngày 06/01/2021.

+ Giá bán: 2.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng).

– Tài sản của khách hàng Nguyễn Trọng Việt:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 590254, số vào sổ cấp GCN số: CH – 06231 do UBND Thị xã Ninh Hòa cấp ngày 29/03/2017 cho ông Võ Văn Dần – Bà Tăng Thị Ngọc Tuyết, chỉnh lý sang tên cho ông Nguyễn Trọng Việt ngày 21/03/2023.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 605527, số vào sổ cấp GCN số: CH – 85320 do UBND Thị xã Ninh Hòa cấp ngày 23/03/2017 cho ông Võ Văn Dần – Bà Tăng Thị Ngọc Tuyết, chỉnh lý sang tên cho ông Nguyễn Trọng Việt ngày 21/03/2023.

+ Đặc điểm hiện trạng tài sản: 02 TSBĐ năm liền kề nhau và tạo thành 01 thửa thống nhất thuộc thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

+ Giá bán 02 tài sản nêu trên: 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng)

  1. 2. Thông tin liên hệ:

– Ông Nguyễn Tấn Nam – Chuyên viên Xử lý nợ – LPBank – Chi nhánh Khánh Hòa – SĐT: 0984.291.651

– Ông Nguyễn Đình Hoàng Long  –  Chuyên viên KHCN– Phòng KHCN – LPBank -Chi nhánh Khánh Hòa – SĐT: 0935.095.169

Địa chỉ: Số 69-71 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.