Tin tức

18/02/2020

18-02-2020: Thông báo đấu giá tài sản tại Hà Nội

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội có tài sản bảo đảm đang tiến hành thực hiện bán đấu giá qua Cơ […]
14/02/2020

14-02-2020: Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thông báo thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, xin xem chi tiết tại đây.
14/02/2020

14-02-2020: Quyết định thay đổi địa điểm LienVietPostBank Mường Lay

Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Điện Biên – PGD Mường Lay, xin xem […]