16/07/2024

16/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Thửa đất số […]
28/06/2024

28/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Quyển thuê […]
25/06/2024

25/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: 1. Tài sản bán đấu giá: Thửa đất […]