15/07/2024

15/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: Thông tin tài sản rao bán: – Nguồn […]
11/07/2024

11/7/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) thông báo bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng […]
13/06/2024

13/6/2024 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) thông báo rao bán tài sản, cụ thể như sau: 1. Thông tin tài sản rao bán: Nguồn gốc […]