11/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận tài liệu báo cáo phát hành Cổ phiếu LPB

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng […]
10/02/2020

10-02-2020: Quyết định thành lập PGD Đông Hưng tỉnh Thái Bình

Quyết định thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Bình – Phòng giao dịch Đông Hưng, xin xem chi tiết […]
09/02/2020

11-02-2020: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của LienVietPostBank, xin xem chi tiết tại đây.