Trang chủ Khách hàng doanh nghiệp Tín dụng Gói sản phẩm cấp tín dụng đối với nhà thầu thi công công trình có nguồn thanh toán từ Ngân sách nhà nước, ODA

Gói sản phẩm cấp tín dụng đối với nhà thầu thi công công trình có nguồn thanh toán từ Ngân sách nhà nước, ODA

 • Là hình thức cấp tín dụng đối với Khách hàng là Nhà thầu thi công Công trình xây dựng có nguồn thanh toán từ Ngân Sách Nhà Nước/ODA
 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp
 • Quy trình thủ tục
 • Khách hàng doanh nghiệp và Chủ doanh nghiệp tư nhân là Nhà thầu thi công Công trình xây dựng thực hiện xây dựng, lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình, bảo hành, và bảo trì công trình xây dựng có Nguồn thanh toán từ Ngân sách nhà nước/ODA
 • Đối với Bảo lãnh:
  – Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn tạm ứng: Phát hành bảo lãnh không có Tài sản bảo đảm hoặc trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ngân hàng
  – Bảo lãnh thanh toán: Phát hành bảo lãnh có TSĐB là Quyền đòi nợ
 • Đối với cho vay: Căn cứ trên giá trị Quyền đòi nợ đã hình thành và giá trị sản lượng dở dang
 • Loại tiền cấp tín dụng: VND
 • Phương thức cấp tín dụng: Từng lần/Hạn mức.
  Thời hạn cho vay: Không quá 01 năm
 • Phương thức trả nợ: Thực hiện thu nợ tương ứng với phần cho vay ngay khi khách hàng nhận được tiền thanh toán của chủ đầu tư cho công trình được Ngân hàng tài trợ
 • Đối với Phát hành L/C nhập khẩu: Phát hành L/C nhập khẩu có TSĐB là Quyền đòi nợ
 • Phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện HĐ, bảo lãnh tạm ứng không có TSBĐ
 • Cho vay, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C có TSBĐ là quyền đòi nợ với tỷ lệ cấp tín dụng cao, cạnh tranh, phù hợp nhu cầu của Khách hàng
 • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
 • Khách hàng là nhà thầu thi công Công trình xây dựng thực hiện xây dựng, lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ công trình, bảo hành, và bảo trì công trình xây dựng có Nguồn thanh toán từ Ngân sách nhà nước/ODA
 • Khách hàng, nhà thầu phụ, chủ đầu tư, công trình đáp ứng điều kiện của Ngân hàng.
 • Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ
 • Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc
 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LPBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn
 • Bước 2: LPBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Sản phẩm liên quan