Trang chủ Khách hàng cá nhân Tiết kiệm Tiết kiệm Không kỳ hạn

Tiết kiệm Không kỳ hạn

 • Tiết kiệm không kỳ hạn là sản phẩm tiết kiệm mà Khách hàng được gửi, rút nhiều lần và hưởng lãi suất không kỳ hạn theo số dư tài khoản tiết kiệm cuối mỗi ngày.
 • Sản phẩm được cung cấp tại Chi nhánh/PGD Ngân hàng.

 

 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Thủ tục đăng ký

 • Nơi cung cấp

 • Khách hàng là cá nhân Việt Nam có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.
 • Là hình thức tiết kiệm không kì hạn
 • Loại tiền áp dụng: VND và USD, các loại tiền khác theo quy định.
 • Hình thức trả lãi: Trả lãi một lần vào ngày cuối tháng. Lãi nhập gốc hoặc khi tất toán sổ tiết kiệm.
 • Số dư tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD
 • Khách hàng có thể nộp thêm tiền gốc, rút một phần gốc hoặc tất toán sổ tiết kiệm vào bất kỳ ngày làm việc nào của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Khách hàng được nhận thông báo SMS khi có giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi.
 • Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ xác minh và hoàn thiện mẫu biểu theo quy định của Ngân hàng
 • Chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam trên toàn quốc
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan