Tiết kiệm online

 • Khách hàng có thể chủ động gửi tiết kiệm online trên ứng dụng LPBank/Ví Việt
 • Đối tượng

 • Đặc điểm

 • Tiện ích

 • Thủ tục đăng ký

 • Nơi cung cấp

 • Công dân Việt Nam được gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam
 • Loại tiền: VND
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND
 • Kỳ hạn: Từ 01 tuần -60 tháng
 • Lãi suất: Theo từng kỳ hạn và được công bố trong từng thời kỳ
 • Đa dạng phương thức trả lãi: Trả lãi đầu kỳ, cuối kỳ và trả lãi định kỳ (theo tháng, quý)
 • Khách hàng có thể tất toán vào bất kỳ thời điểm nào. Trường hợp tất toán trước hạn Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền
 • Khách hàng có thể trực tiếp tất toán trên LPBank/Ví Việt/tại quầy
 • Đến hạn, tài khoản tiết kiệm sẽ được xử lý theo phương thức được Khách hàng lựa chọn tại ngày mở tài khoản.tiết kiệm sang kỳ hạn mới tương đương hoặc kỳ hạn thấp hơn liền kề với lãi suất tương ứng áp dụng tại thời điểm tái tục.
 •  Có thể gửi tiền mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng
 • Được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay lại khi cần ngay trên ứng dụng LPBank/Ví Việt
 • Lãi suất ưu đãi hơn so với sản phẩm tiết kiệm thường tại quầy.
 • Khách hàng có thông tin trên hệ thống Ngân hàng
 • Ứng dụng LPBank trên điện thoại (App LPBank)
Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay


Tôi là *:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập dãy số bên dưới *

Tháng
%/năm

Sản phẩm liên quan